2012-2014 > Plumes

Espresso on White
Espresso on White
screenprint on textile
2012